הפרוייקטים שלנו

פעילויות ופרוייקטים של מועצת המכינות הקדם צבאיות

שילוב צעירים עם מוגבלות במכינות

שילוב צעירים עם מוגבלויות במכינות קדם צבאיות

הצורך:

  • כיום אוכלוסית צעירים עם מוגבלויות אינה זוכה להשתלב באופן שוויוני במכינות קדם צבאיות, משתי סיבות מרכזיות: 1. המכינות כיום אינן מונגשות, פיזית ותכנית לשילוב צעירים עם מוגבלויות

   2. צעירים עם מוגבלויות לא רואים בעצמם כמועמדים מתאימים להשתתפות במכינות.

הפיתרון:

מועצת המכינות מפעילה תכנית לשילוב צעירים עם מוגבלויות במכינות קדם צבאיות, בכדי לקדם 2 מטרות מרכזיות:

  • שילוב אנשים עם מוגבלות במכינות קד"צ באופן מלא ושוויוני שתאפשר להם להתפתח לעמדות מנהיגות כשאר בני גילם.

  • היכרות של כלל חניכי המכינות לעולמם של האנשים עם מוגבלות – כמנהיגי המחר

שנת התחלת התכנית: 2016

התכנית כוללת:

  • הנגשה פיזית

  • התאמת מגוון הפעילויות

  • הכשרת הסגל

  • תכנית לימודים יעודית לכלל החניכים

נתונים:

  • כיום פחות מ-1% עם מוגבלויות במכינות

  • שנה הבאה (מתחילה בספטמבר 2016)- 10 חניכים ב-10 מכינות

  • עוד 5 שנים- 50 חניכים ב30-35 מכינות.

התכנית לשילוב צעירים עם מוגבלות במכינות הקדם צבאיות

 

שותפים ותורמים של מועצת המכינות